Monday, June 30, 2008

Vi blevet vicevaerter!

Vi er blevet vicevaerter! Det er en laengere historie, som jeg skal forsoege at goere kort. Vores boligsituation har de sidste par maaneder vaeret noget usikker. Vi har for det foerste fundet vores nuvaerende lejlighed alt for dyr ($1200 for noget der ligner 35m2). Efter mange laange overvejelser om hvorvidt det er en god ide at flytte vaek fra universitetsomraadet, besluttede vi at det indtil videre stadig giver mest mening at blive her i naerheden: Bjarni skal ikke bruge tid og penge paa transport. Vi ved jo stadig ikke hvor jeg kommer til at arbejde -- men naar det kommer kan jeg bruge bilen. Desuden er det meste af vores omgangskreds i gaaafstand, og nu er jeg begyndt at blive saa involveret i aktiviteter for aegtefaellerne, at det ogsaa giver mening for mig at vaere taet paa USC. Vi regnede saa med at overtage en vens lejlighed et par gader vaek, men fandt ud af det alligevel ikke var saa nemt som foerst antaget. Saa begyndte vi at faa kolde foedder og daarlige mavefornemmelser, og var igen forvirrede over hvad der var smartest baade paa kortere og laengere sigt. Hertil skal siges at mine opsparinger efterhaanden er ved at vaere opbrugt, hvilket jo desvaerre ogsaa saetter sine begraensninger ift. at bo ved stranden eller vestpaa hos de smarte.
For et par uger siden fandt vi saa ud af, at manageren i vores lejlighedskompleks er blevet faerdig med studiet (vicevaert-tjansen var en sidebeskaeftigelse). og ejeren stod saaledes og manglede et nyt par. Nu er det ikke fordi vi er ivrige efter at skifte paerer eller vise lejligheder frem til interesserede, men som vicevaerter bor man GRATIS! Det overbeviste os. Vores situation ser helt helt anderledes ud, naar vi slipper for at betale de penge (isaer mens jeg er arbejdsloes). Naar jeg faar et arbejde kan vi leve af kaviar og champagne.. Arj, maaske ikke helt, men det er taet paa. Jeg tror dog vi bruger pengene paa at rejse hjem ind i mellem.

Ja, saa nu vi gang med at flytte ind i bygningen overfor. Vi skal bo i manager-lejligheden, hvor der hoere et lille kontor med. Lejligheden er stoerre, og har en del charmerende facetter -- saadan proever jeg at se det, selv om det ind i mellem er svaert. Der er f.eks. en elpejs med spejl! Ja, det maa I simpelthen se. Elpejse er vist ret almindelige herovre. Der ligger to stykker kunstig trae, som man kan taende for paa en kontakt. Det lejlighedens opvarmningsudstyr. Ovenfor pejsen er der et kaempe spejl (1.5x1.5m). Det er ikke paent! Funktionelt? Det kan jeg ikke helt finde ud af..

Jeg loeber igen. Billeder foelger snarest.

Kaerlig hilsen
Dorte

1 comment:

saiyathra said...

Aum Sri Sai Ram


Service for tourists

I offer to take care of your needs from arrival to departure: taxi, accommodation and such.

By Swami’s grace I’ll do this with great happiness.

Therefore I ask you kindly to forward this message to friends who are due to visit India & SATHYA SAI BABA in Puttaparthi.

Thank you for your kind cooperation.

Sai Ram

Krishna


Name of office Shanthi net cafe

Name of owner Ch. Krishna

Address Main Street,
Shop No. 2 (opposite Hotel Sai Towers)
Sri Sai Gokul Aprt 1st floor
Puttaparthi 515 134, Anantapur DT, Ap.

Phone +91 8555 287625

Mobile phone +91 9490540659

E-mail address kristhyan20002@yahoo.com
touristorganizer@gmail.com

I sow your blog looks very nice with beautiful pitchers. Maybe if you like to visit my blog check here http://puttaparthilive.blogspot.com